5ting là gì? Ký hiệu 5ting là gì? Ý nghĩa của từ viết tắt 5ting?

5ting là gì? Khái niệm của từ 5ting là gì? Thuật ngữ viết tắt 5ting có ý nghĩa gì? Tại sao và vì sao lại có nhiều người sử dụng thuật ngữ, ký hiệu viết tắt này trong các đoạn “chat” khi trò chuyện qua ứng dụng giao tiếp. Hoặc xuất hiện nhiều trên các trang web, diễn đàn hoặc mạng xã hội? Hãy cùng NguồnSưuTầm.Com tìm hiểu nghĩa của thuật ngữ này nhé.

Những câu hỏi thường gặp:

  • 5ting là gì?
  • 5ting la gi?
  • Từ 5ting có ý nghĩa là gì?
  • Thuật ngữ 5ting là gì?
  • Định nghĩa và khái niệm về 5ting nghĩa là gì?
  • Nghĩa của từ 5ting là gì?
  • 5ting là j?
5ting là gì?