ASAP là gì? Thuật ngữ ASAP có ý nghĩa gì? Từ viết tắt ASAP là gì?

ASAP là gì? Định nghĩa và khái niệm của thuật ngữ ASAP là gì? Từ viết tắt ASAP có ý nghĩa gì? Tại sao lại có nhiều người sử dụng từ viết tắt này trong lúc “chat” với nhau bằng các ứng dụng trò chuyện trực tuyến? Thuật ngữ này có tác dụng và ý nghĩa ra sao? Hãy cùng NguồnSưuTầm.Com tìm hiểu nghĩa của thuật ngữ này nhé.

Những câu hỏi thường gặp:

  • ASAP là gì?
  • ASAP la gi?
  • Từ ASAP có ý nghĩa là gì?
  • Thuật ngữ ASAP là gì?
  • Định nghĩa và khái niệm về ASAP nghĩa là gì?
  • Nghĩa của từ ASAP là gì?
  • ASAP là j?
ASAP là gì?