Bcc là gì? Nghĩa của từ bcc là gì? Bcc có ý nghĩa là gì?

Bcc là gì? Từ Bcc có nghĩa là gì? Bcc là sao? Bcc có ý nghĩa là gì vậy? Hãy cùng NguồnSưuTầm.Com tìm hiểu xem nghĩa của từ này là gì thông qua bài viết phân tích dưới đây nha.

Những câu hỏi thường gặp:

  • Bcc là gì?
  • Bcc la gi?
  • Từ Bcc có ý nghĩa là gì?
  • Gửi Bcc là gì?
  • Thuật ngữ viết tắt Bcc nghĩa là gì?
  • Nghĩa của từ Bcc là gì?
  • Bcc là j?
BCC là gì?

Thuật ngữ BCC là từ viết tắt chuyên ngành trong lĩnh vực thư điện tử (email). Thuật ngữ này được dùng khá phổ biến khi người dùng gửi email. Tuy nhiên, đa số người dùng có thể không hiểu hết nghĩa của thuật ngữ này.

Thuật ngữ BCC là từ viết tắt của cụm từ “Blind Carbon Copy” nghĩa là tạo ra các bản sao tạm khi gửi mail. Xem thêm CC là gì và sự khác nhau giữa BCC và CC trong thư điện tử.

BCC là một trong những tính năng phổ biến được sử dụng trong quá trình gửi thư điện tử (email). Một số những trường hợp đặc biệt mà chúng ta cần gửi cho nhiều người nhận nhưng lại không muốn cho người nhận biết được mình đã gửi cùng lúc cho những người khác với cùng một nội dung thư thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng đến BCC. BCC khác với gửi CC ở một số điểm đặc trưng, về cơ bản là giống nhau.

Những địa chỉ email được gõ trong phần BCC sẽ được bảo mật thông tin. Mục đích của việc sử dụng tính năng BCC này là bảo mật thông tin của những người nhận và đồng thời người nhận chỉ nhìn thấy duy nhất địa chỉ mail của người gửi, ngoài ra không thấy địa chỉ mail của những người nhận còn lại.