Crush là gì? Nghĩa của từ Crush là gì? Crush có ý nghĩa là gì?

Crush là gì? Từ Crush có nghĩa là gì? Thuật ngữ Crush là sao? Crush có ý nghĩa là gì vậy? Hãy cùng NguồnSưuTầm.Com tìm hiểu xem nghĩa của từ này là gì và tại sao có rất nhiều người sử dụng thuật ngữ này. Đặc biệt là trong giao tiếp, hoặc trên các website, diễn đàn và mạng xã hội như Facebook…