Freelancer là gì? Thuật ngữ Freelancer có ý nghĩa gì?

Freelancer là gì? Định nghĩa của từ Freelancer là gì? Thuật ngữ Freelancer có ý nghĩa gì? Tại sao lại có nhiều người dùng thuật ngữ này trên mạng, đặc biệt các website nước ngoài, các website bằng tiếng anh. Hãy cùng NguồnSưuTầm.Com tìm hiểu nghĩa của thuật ngữ này nhé.

Những câu hỏi thường gặp:

  • Freelancer là gì?
  • Freelancer la gi?
  • Từ Freelancer có ý nghĩa là gì?
  • Thuật ngữ Freelancer là gì?
  • Định nghĩa và khái niệm về Freelancer nghĩa là gì?
  • Nghĩa của từ Freelancer là gì?
  • Freelancer là j?
Freelancer là gì?

Thuật ngữ “freelancer” hiện nay xuất hiện khá phổ biến và thông dụng hầu hết ở các trang nước ngoài đặc biệt là tiếng anh, một số trang tiếng việt cũng có thuật ngữ này. Đa số xuất hiện trên các diễn đàn, trong các nhóm trên mạng xã hội Facebook hoặc ngay cả trong email. Vậy định nghĩa và khái nghiệm của thuật ngữ “freelancer” có ý nghĩa là gì?