NguonSuuTam.Com hay NguồnSưuTầm.Com là trang web tập hợp những kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Nhằm giúp đỡ những người cần tìm kiếm, tra cứu, những thông tin phổ thông, những thông tin cần thiết. Đồng thời cũng là nơi dành cho mọi người muốn chia sẻ những thông tin hay, có ý nghĩa, và bổ ích. Những thông tin được đăng trên website là những thông tin có chọn lọc.

Hầu hết những thông tin cơ bản, và những thông tin cần thiết trong cuộc sống có thể tìm thấy trên trang web – NguonSuuTam.Com.

Sứ mệnh của website là nơi chia sẻ bổ ích dành cho mọi người. Mọi đóng góp và thắc mắc đều được hoan nghênh đón nhận.

Chúc mọi người một ngày tốt đẹp! Cám ơn đã ghé thăm trang website.