HTML là gì? Nghĩa của từ html là gì? HTML có ý nghĩa là gì?

HTML là gì? Từ HTML có nghĩa là gì? HTML là sao? HTML có ý nghĩa là gì vậy? Hãy cùng NguồnSưuTầm.Com tìm hiểu xem nghĩa của từ này là gì thông qua bài viết phân tích dưới đây nha.

Những câu hỏi thường gặp:

  • HTML là gì?
  • HTML la gi?
  • Từ HTML có ý nghĩa là gì?
  • Ý nghĩa HTML là gì?
  • HTML nghĩa là gì?
  • Nghĩa của từ HTML là gì?
  • HTML là j?
HTML là gì?

Khi nhắc tới thuật ngữ HTML (từ viết tắt) thì những ai làm bên lập trình, thiết kế website đều biết HTML là gì. Tuy nhiên, có thể đa số không hiểu nghĩa của từ viết tắt này là gì. Hoặc cơ bản họ chỉ biết HTML là ngôn ngữ lập trình cơ bản dành cho các “coder”, “programmer” (người viết mã).

HTML là từ viết tắt của tiếng Anh mà cụm từ là “HyperText Markup Language”, tiếng Việt có nghĩa là “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu Văn Bản”.

Trong những năm đầu phát triển website, HTML là ngôn ngữ chính, cơ bản, và phổ biến nhất được dùng để tạo nên những trang web cho cá nhân, công ty, doanh nghiệp bán hàng, trình bày thông tin sản phẩm…Người viết mã sẽ viết ra một sườn code theo định dạng gồm “<head></head>, <body></body>, <footer></footer>”, là sự kết hợp những thành chuỗi của các thẻ code, mỗi thẻ code có những tính năng và công dụng riêng để định dạng về hiệu ứng, cũng như tính năng của website. Các trang web với các mẫu thông tin được trình bày trên World Wide Web (viết tắt là www) theo ngôn ngữ HTML được sử dụng khá rộng rãi.

Chúng ta có thể dùng notepad, noted++, netbeans, sublime text, dreamweaver để đọc file HTML

Tuy nhiên, ngày nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình ra đời, cao cấp hơn HTML đó là PHP, (Dot)Net, v…v…Phiên bản cao hơn của HTML là HTML5. Và hầu hết hiện nay người ta ít dùng ngôn ngữ HTML để làm website.