TT là gì? Từ viết tắt TT có ý nghĩa gì? Nghĩa của thuật ngữ TT là gì?

TT là gì? Định nghĩa của từ TT là gì? Thuật ngữ TT có ý nghĩa gì? Tại sao lại có nhiều người dùng ký hiệu hoặc từ viết tắt này trên các trang mạng xã hội, diễn đàn? Vì sao thuật ngữ này lại xuất hiện nhiều trong các đoạn “chat” ở các ứng dụng trò chuyện? Nó có ý nghĩa gì? Hãy cùng NguồnSưuTầm.Com tìm hiểu nghĩa của thuật ngữ này nhé.

Những câu hỏi thường gặp:

  • TT là gì?
  • TT la gi?
  • Từ TT có ý nghĩa là gì?
  • Thuật ngữ TT là gì?
  • Định nghĩa và khái niệm về TT nghĩa là gì?
  • Nghĩa của từ TT là gì?
  • TT là j?
TT là gì?