Vk và Ck là gì? Từ viết tắt Vk và Ck có nghĩa là gì? Thuật ngữ Vk và Ck là gì?

Vk là gì? Ck là gì? Định nghĩa của từ viết tắt vk là gì, ck là gì? Thuật ngữ vk và ck có ý nghĩa gì? Tại sao giới trẻ lại sử dụng những thuật ngữ này nhiều trên các trang mạng xã hội, diễn đàn? Vì sao những thuật ngữ này phổ biến và thông dụng như vậy? Hãy cùng NguồnSưuTầm.Com tìm hiểu nghĩa của thuật ngữ này nhé.

Những câu hỏi thường gặp:

  • vk và ck là gì?
  • vk và ck la gi?
  • Từ vk và ck có ý nghĩa là gì?
  • Thuật ngữ vk và ck là gì?
  • Định nghĩa và khái niệm về vk và ck nghĩa là gì?
  • Nghĩa của từ vk và ck là gì?
  • vk và ck là j?
Vk là gì?
Ck là gì?